บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

สายด่วน Roadside Assistance

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง?
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง สำหรับการยก/ลากรถระยะไกล (เกินกว่า 50 กิโลเมตร) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับสมาชิก และขอความเห็นชอบจากสมาชิกก่อนดำเนินการยก/ลาก
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่เกินกว่า 20 กิโลเมตรคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
 • กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ช่างเทคนิคช่วยเหลือโดยการเติมน้ำมัน 5 ลิตรต่อครั้ง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย

 • บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย จำกัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากเป็นระยะทางมากกว่า 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาทโดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • บริการยก/ลากรถที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากน้ำท่วม โดยระดับน้ำท่วมสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร
  • ระดับความสูงของน้ำท่วมที่จะให้บริการนั้น ต้องเกิน 20 ซม. แต่ไม่เกิน 50 ซม. ณ สถานที่ที่รถยนต์ของลูกค้าจอดอยู่ หรือบนถนนตลอดเส้นทางที่จะเข้าไปยังรถยนต์ของลูกค้า

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • การบริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส ก่อน
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิก อาทิ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ทาง เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซสขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่สมาชิกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุรา และยาเสพติด
 • ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้